اقدام برای کمک

تا زمانی که درگاه پرداخت الکترونیک فعال شود شما عزیزان می توانید کمک های خود را از طریق شماره های زیر ارسال کنید:

شماره حساب بانک پاسارگاد: ۱-۲۹۸۰۱-۸۰۰-۲۱۰ کانون احسان دانش

شماره کارن بانک پاسارگاد : ۵۰۲۲٫۲۹۱۹٫۰۰۰۴٫۴۳۶۱ کانون احسان دانش

نظر بدهيد