جمع آوری کمک های غیر نقدی برای مردم محروم سیستان

گوشه ای از کمک های غیر نقدی جمع آوری شده در دبیرستان دانش

IMG_1164

 

IMG_1165

IMG_1166

IMG_1163

نظر بدهيد