۲۸خرداد۰۳

دلنوشته ها

این ها احساسات نابی است که شاید در کلمات ساده این بچه های پاک و دوست داشتنی قشنگ تر بیان می شود تا با بیان شیوایی از یک ادیب توانا!